שירותים לוגיסטים -חוק שכר שווה לעובדת ולעובד דוח 2022

אנו בפליינג קרגו שמים דגש על נושא האיזון המגדרי וקידום נשים בעבודה, בין השאר באמצעות  הכשרות ,שוויון בתנאי העסקה, גמישות  ועוד. בבדיקה שערכנו ,שמחים לומר כי פערים ככל שישנם, אינם מושפעים ממגדר, אלא רובם נובעים ממבנה העסקה, ניסיון קודם  וותק. בדו"ח זה, בהתאם להנחיית החוק, עובדי ועובדות החברה חולקו ל-7 קבוצות בהתאם לאופי התפקיד, מדרג פנימי של החברה ומבנה ההעסקה, ואחוז הפער בין גברים ונשים נבחן בהתאם לחלוקה זו. לעובדות ועובדי החברה, קיים פוטנציאל השתכרות זהה ופליינג קרגו  תמשיך להוביל סביבת עבודה שוויונית והוגנת לכל העובדות והעובדים.

שם חברה: אף. סי. (פליינג קרגו) שירותים לוגיסטיים בע"מ

תאריך הוצאת הדו"ח: 01/06/2023

ענף הפעילות: שירותים לוגיסטיים

פילוח העובדים נעשה לפי משרות כאשר בפילוח זה יש 7 קבוצות

קבוצהאחוז פערי השכר
1-4.89%
2-3.97%
3-0.78%
4-2.94%
515.59%
60.00%
7-5.13%

אחוז העובדים/ות ששכרם/ן נמוך מהשכר הממוצע לחודש למשרה מלאה

קבוצהעובדיםעובדות
153%7%
238%18%
359%5%
433%20%
54%62%
650%0%
739%44%