תקנון

עודכן לאחרונה: 12.12.2023

תנאים משפטיים אלה מהווים הסכם משפטי מחייב שנערך בינך כמבקר באתר האינטרנט שלנו לבין FLYING CARGO בנוגע לגישה שלך לאתר והשימוש בו. תנאים אלה חלים על כל המשתמשים, המבקרים ואחרים שניגשים לאתר.

 1. הסכמה לתנאים – אתה מסכים להיות כפוף לתנאים אלה הנמצאים בדף זה.
 2. שינויים בתנאים – FLYING CARGO שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלה לפי שיקול דעתנו. השינויים ייכנסו לתוקף מיד עם הפרסום, ואתה מוותר על כל זכות לקבל הודעה ספציפית על שינויים.
 3. זכויות קניין רוחני – אלא אם צוין אחרת, FLYING CARGO היא הבעלים של כל הזכויות על האתר ועל השם המסחרי, התוכן המקורי, התכונות והפונקציונליות שלו. תוכן זה מוגן על ידי חוקי זכויות יוצרים וסימנים מסחריים.
 4. גיל מינימלי – על ידי שימוש באתר, אתה מאשר שאתה מעל גיל 18 ומספק מידע מדויק ואמיתי.
 5. הרשמה לאתר – ייתכן שתידרש להירשם לאתר, אם תעשה זאת, אתה מסכים לשמור על סודיות הסיסמה שלך ולהיות אחראי לכל הפעולות בחשבונך.
 6. פעילויות אסורות – אינך רשאי לגשת או להשתמש באתר לכל מטרה אחרת מלבד זו שלשמה האתר זמין. אין להשתמש באתר לכל מטרה בלתי חוקית או בלתי מורשית.
 7. תוכן שפרסמת באתר – אתה מעניק ל-FLYING CARGO רישיון להשתמש, לשכפל, לשנות, לבצע, להציג, להפיץ וליצור יצירות נגזרות מהתרומות שלך לאתר.
 8. העלאה לאתר – אתה מאשר שכל מה שתעלה לאתר של FLYING CARGO ניתנת לעריכה, להסיר, לשנות, לפרסם ולהציג על ידי FLYING CARGO.
 9. צד שלישי- FLYING CARGO אינה אחראית לאתרי צד שלישי אליהם ניגשים דרך האתר או לכל תוכן של צד שלישי המתפרסם באתר, זמין באמצעותו או מותקן באמצעותו.
 10. ניהול האתר – FLYING CARGO שומרת לעצמה את הזכות לנטר, לשנות, לערוך או להסיר תוכן או חשבונות המכילים תוכן שאנו קובעים לפי שיקול דעתנו הבלעדי שהם בלתי חוקיים, פוגעניים, מאיימים, משמיצים או מעוררי התנגדות אחרת או מפרים קניין רוחני של כל צד או תנאים אלה.
 11. שינויים והפרעות – FLYING CARGO שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להסיר תוכן בכל עת ללא הודעה מוקדמת. איננו אחראים לכל הפרעה, עיכוב או שגיאה בתפעול האתר.
 12. חלות התנאים – תנאים משפטיים אלה כפופים לחוקי ישראל. כל מחלוקת תוכרע אך ורק בבתי המשפט בישראל.
 13. יישוב סכסוכים – אתה מסכים להגיש את כל המחלוקות הקשורות לתנאים אלה לסמכות השיפוט של בתי המשפט בישראל.
 14. תיקונים – אנו עשויים לתקן כל שגיאה או אי דיוקים במידע באתר בכל עת ללא הודעה מוקדמת.
 15. כתב ויתור – האתר מסופק על בסיס כפי שהוא וכפי שהוא זמין. אנו מתנערים מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, הקשורה לאתר ולשימוש שלך בו.
 16. הגבלת אחריות – אנו והדירקטורים, העובדים או הסוכנים שלנו אינם אחראים לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, דוגמה, מקרי, מיוחד או עונשי הנובע מהשימוש שלך באתר.
 17. שיפוי – אתה מסכים להגן, לשפות ולשמור עלינו מפני כל הפסד, נזק, חבות, תביעה או דרישה עקב השימוש שלך באתר או הפרת תנאים אלה.
 18. נתוני משתמש – אתה אחראי לכל הנתונים המועברים או הקשורים לכל פעילות שביצעת באמצעות האתר.
 19. תקשורת אלקטרונית, עסקאות וחתימות – אתה מסכים לקבל תקשורת אלקטרונית ומסכים לשימוש בחתימות אלקטרוניות, חוזים, הזמנות ורשומות אחרות.
 20. משתמשים ותושבי קליפורניה – משתמשים בקליפורניה יכולים לפנות ליחידה לסיוע בתלונות של מחלקת שירותי הצרכנים של מחלקת הצרכנות של קליפורניה לצורך פתרון תלונה.
 21. שונות – תנאים משפטיים אלה מהווים את כל ההסכם בינך לבינינו. כלולות הוראות לגבי ויתור על זכויות, ניתנות להמחאה, מגבלות אחריות ואחרות.
 22. צור קשר – כדי לפתור תלונות או לקבל מידע בנוגע לשימוש באתר, צור קשר בפרטי ההתקשרות שסופקו.